O zbatere de 20 de ani: Cetatea Aradului – între Meeting Point şi EcoActiv (VIII)

O zbatere de 20 de ani: Cetatea Aradului – între Meeting Point şi EcoActiv (VIII) de Andrei Ando in Atitudini

În luna iulie 2015, în cadrul unei şedinţe de Consiliu Local, primăria oraşului Arad a anun­ţat că intenţionează să organizeze un concurs de idei pentru revitalizarea Cetăţii Aradu­lui, după trecerea acesteia în cir­cuitul civil. [...]

O zbatere de 20 de ani: Cetatea Aradului – între Meeting Point şi EcoActiv (VII)

O zbatere de 20 de ani: Cetatea Aradului – între Meeting Point şi EcoActiv (VII) de Andrei Ando in Atitudini

Datorită acestei istorii bo­ga­te, a rolului jucat în revoluții­le europene și crearea noii de­mo­crații pe Bătrânul Conti­nent, una din funcțiile Cetății de­militarizate va fi, neîndoios, aceea de muzeu al revoluției. Ara­dul nu este un punct oarecare pe harta Europei, ci unul care și-a marcat prezența cu... [...]

O zbatere de 20 de ani: Cetatea Aradului – între Meeting Point şi EcoActiv (VI)

O zbatere de 20 de ani: Cetatea Aradului – între Meeting Point şi EcoActiv (VI) de Andrei Ando in Atitudini

O a treia abordare a viitorului Cetății Aradului derivă din­tr-un mai vechi proiect interna­țional inițiat de administrația lo­cală: Meeting Point. Acest concept, reluat de artiștii plastici arădeni și agreat de municipa­litate, prezintă Aradul ca pe o confluență a vieții culturale, ar­tistice, a intelectualilor din Eu­ropa de Est,... [...]

O zbatere de 20 de ani: Cetatea Aradului – între Meeting Point şi EcoActiv (V)

O zbatere de 20 de ani: Cetatea Aradului – între Meeting Point şi EcoActiv (V) de Andrei Ando in Atitudini

În august 2013, în cadrul Zi­lelor Aradului, într-un eveniment organizat la ștrandul Nep­tun, arhitectul italian Giam­pierro Pascucci a prezentat stu­diul de prefezabilitate realizat de Biroul de Arhitectură Pas­cu­cci-Chieti, în colaborare cu ADAR. [...]

O zbatere de 20 de ani: Cetatea Aradului – între Meeting Point şi EcoActiv (IV)

O zbatere de 20 de ani: Cetatea Aradului – între Meeting Point şi EcoActiv (IV) de Andrei Ando in Atitudini

În noiembrie 2010, a fost emi­să o hotărâre de Guvern pri­vind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apă­rării Naţionale. Aceasta se re­fe­ră și la situația Cetății din Arad, care este trecută din domeniul pu­blic al statului... [...]

O zbatere de 20 de ani: Cetatea Aradului – între Meeting Point şi EcoActiv (III)

O zbatere de 20 de ani: Cetatea Aradului – între Meeting Point şi EcoActiv (III) de Andrei Ando in Atitudini

Planul Urbanistic zonal din anul 2010 a fost aprobat de Con­siliul Local la cererea primarului Gheorghe Falcă. El este de fapt un plan privind aprobarea Studiului de rea­li­zare a Axei pietonale între Piaţa Avram Iancu şi Parcul Recon­ci­lierii Româno-Maghiare prin Piaţa Catedralei -Proiect ViTo - Dezvoltarea oraşelor istorice... [...]

O zbatere de 20 de ani: Cetatea Aradului – între Meeting Point şi EcoActiv (II)

O zbatere de 20 de ani: Cetatea Aradului – între Meeting Point şi EcoActiv (II) de Andrei Ando in Atitudini

Aradul este fracturat de o in­sulă, chiar în zona sa centrală - Cetatea. A intrat în reflexul localnicilor, în ultimii 250 de ani, să ocolească această zonă inaccesibilă publicului, ca pe un obstacol natural [...]

O zbatere de 20 de ani: Cetatea Aradului – între Meeting Point şi EcoActiv (I)

O zbatere de 20 de ani: Cetatea Aradului – între Meeting Point şi EcoActiv (I) de Andrei Ando in Atitudini

Aradul este un ţesut urban format din sistematizări succesive, cu o demografie comple­xă, chiar şi în stadiul actual de dez­voltare este încă în formare. În centrul tuturor strategiilor și pro­iectelor de dezvoltare a Ara­du­lui, din ultimele două dece­nii, Cetatea a jucat un rol im­por­tant. [...]

Grecii şi-au pierdut simţul măsurii!

Grecii şi-au pierdut simţul măsurii! de Andrei Ando in Atitudini

Potrivit agenţiilor interna­ţio­nale de presă, intrată, tehnic, în incapacitate de plată, Grecia ce­dează în faţa creditorilor in­ternaţionali şi se declară dispu­să să accepte termenii acestora, cu câteva „amendamente” trans­mise de Alexis Tsipras. Deocamdată, liderii UE sunt rezervaţi, pentru că... [...]

Aventurierul Tsipras va transforma Grecia în a doua Crimee?!

Aventurierul Tsipras va transforma Grecia în a doua Crimee?! de Andrei Ando in Atitudini

Uniunea Europeană a în­călzit un şarpe la sân – Grecia. Atât a tot alintat-o, a răs­făţat-o, a cocoloşit-o, a aju­tat-o, i-a su­flat în coarne, până au ajuns gre­cii să aibă impresia că li se cu­vine totul şi că orice le este per­mis. [...]

Mediatizarea terorismului este un act terorist!

Mediatizarea terorismului este un act terorist! de Andrei Ando in Atitudini

Gruparea jihadistă Stat Islamic a executat peste 3.000 de persoane în Siria, majoritatea civili, de la proclama­rea, în urmă cu un an a "califatului" său în Siria şi Irak, po­trivit unei organizaţii ne­gu­vernamentale. [...]

Aradul, discret, în anul electoral: bătălia pentru primărie e sublimă, dar lipseşte cu desăvârşire!

Aradul, discret, în anul electoral: bătălia pentru primărie e sublimă, dar lipseşte cu desăvârşire! de Andrei Ando in Atitudini

 Sub presiunea evenimentelor naționale intens mediatizate de televiziunile de știri, a arestărilor zilnice, a descinderi­lor polițiștilor mascați și a procurorilor anticorupție, dar și sub dulcea toropeală a verii care stă să înceapă, a trecut neobservat că intrarăm în anul electoral!  [...]

Blestemul de la Transporturi!

Blestemul de la Transporturi! de Andrei Ando in Atitudini

Ministerul Transporturilor, al doi­lea minister ca importanţă după cel al Fi­nan­ţelor, are o istorie spectaculoa­să în­că de la înfiinţarea sa, până prin anul 2000. Dacă în cadrul acestui mi­nis­ter s-au realizat adevărate lucrări de artă, poduri, şo­sele, apeducte, viaducte, căi ferate, ia­tă... [...]

România şi-a pierdut independenţa?

România şi-a pierdut independenţa? de Andrei Ando in Atitudini

Cine conduce, de fapt, Ro­mânia? Ambasadele străine? Amba­sa­do­rii la care preşedin­tele şi primul-ministru fac anticamera şi stau în faţa lor cu bas­ca în mână şi cu privirea în pământ, aşteptând să ia deciziile în locul lor?! [...]

Nu s-a făcut dreptate!

Nu s-a făcut dreptate! de Andrei Ando in Atitudini

Faptul că numai șapte din­tre cei 66 de vameși și po­lițiști de frontieră judecați pentru corupție, din lotul Mo­ravița 1, au fost condamnați la închisoare cu executare, contrariază românii de bună credință care credeau că jus­ti­ția a început, în sfârșit, să funcționeze. [...]

Cele mai citite articole

  • ASTAZI
  • ULTIMELE 7 ZILE
  • ULTIMELE 30 DE ZILE                          Mai multe jocuri >>>
ziare
ziare-pe-net.ro stiri in timp real!
www.centruldepresa.ro
ziare.com