Dificultatea integrării copiilor cu autism în şcolile tradiţionale

in Învățământ | 28 Septembrie 2016, 13:11 | 0 comentarii

Școlile tradiționale din Româ­nia întâmpină încă foarte mari dificultăți atunci când trebuie să-i in­te­greze pe copiii diagnosticați cu au­tism, principalele cauze fiind lip­sa personalului calificat pentru edu­­cația cu cerințe speciale, lipsa unei programe special concepute de psi­hologi și lipsa de informare a elevilor cu privire la această tulburare.
Din această cauză, cred psihologii de la Asociația “Împreună Pas cu Pas”, există o tendință tot mai mare de a judeca și de a eticheta un copil cu o asemenea tulburare, îna­inte de a-i asculta povestea lui și a fa­miliei. “Dacă este să privim din ex­terior această problemă, fără a avea cunoștințe despre implicațiile reale ale autismului, oamenii sunt în­țelegători și bine intenționați. Ade­vărata problemă și, totodată, dramă, este atunci când încercăm să-i integrăm pe acești copii minunați în școlile tradiționale. Ceilalți părinți privesc această integrare cu scepticism, însă foarte puțin oa­meni înțeleg că un simptom ex­trem de important și greu de înțeles și de recuperat este fix interac­țiu­nea socială, pe care nu o poate do­bândi decât în cadrul unui co­lectiv. În momentul în care începe procedura de înscriere a copilului în școală, părintele este entuziast și plin de optimism, însă constată pe parcurs că lucrurile sunt mult mai complexe și intră într-un cerc vi­cios cu amprente emoționale ma­jo­re asupra copilului și asupra fa­miliei sale. Cu atât mai mare este dezamăgirea părinților, cu cât aceș­tia fac eforturi financiare uriașe pen­tru a acoperi costurile programelor de terapie timp de 3-4 ani, până în ziua care trebuie să intre în clasa I. Mulți părinți cred că micuții lor vor fi primiți cu brațele deschi­se, însă la ora actuală sistemul educațional din România nu este pregătit să-i integreze în mod natural pe copiii cu autism. Unul din mo­tive este lipsa de fonduri destinate pregatirii cadrelor didactice”, consideră psihologul clinician Ni­coleta Burlacu, specializat pe tulburări de spectru autist și, totodată, președintele Asociației “Împre­u­­nă Pas cu Pas”.

În opinia psihologului, există o se­rie de probleme de sistem, care fac greoaie integrarea naturală a co­piilor cu autism. Acestea sunt:
Lipsa bugetului în unitățile de în­vățământ, pentru participarea ca­drelor didactice la workshopuri, seminarii sau cursuri specifice co­piilor cu autism;
Profesori fără experiență în ges­tionarea comportamentelor copiilor cu autism;
Lipsa de informare a copiilor din clasa cu privire la faptul că în co­lectivul lor există un copil cu au­tism și lipsa informării cu privire la manifestările copilului cu autism, precum și importanța integrării lui în societate;
Lipsa unor profesori care să-și asume responsabilitatea realizării, la fiecare început de an, a evaluării nu­mărului de copii cu autism, pentru a identifica clar resursele și dificultățile;
Numărul mult prea mic al profesorilor de sprijin și al specialiștilor angajați în procesul educațional cu cerințe speciale (psihologi, lo­go­pezi, psihoterapeuți, psihopedagogi);
Lipsa orelor de intervenție în ca­drul școlii a profesorul de sprijin cu copilul autist;
Evaluarea copiilor trebuie să fie realizată pe baza unor teste validate științific și specifice autismului;
Programa specială trebuie să fie realizată pe baza unei evaluări clinice, de specialiști, și nu de cadrele di­dactice;
Lipsa unor materiale care să co­respundă sau să fie adaptate ne­voilor, cerințelor și limitelor copiilor cu autism.

Ce este autismul?

Autismul este o tulburare severă de dezvoltare, de natură neurobio­logică, care apare, adeseori, la naș­tere sau la vârsta de 18 luni – 2 ani a copilului. Autismul este un sin­drom comportamental carecterizat prin dificultăți în comunicare și limbaj, social și comportamental (prin comportamente stereotipe, re­petitive, autostimulări). Statis­ti­ci­le arată că autismul apare mai des la baieti decât la fete, proporția fi­ind de 1 la 4 și este întalnit în toate ti­purile de familii, indiferent de sta­tut, mediu, rasă, etnie, nivel intelec­tual etc. Conform raportului Mi­nis­terului Sănătății din 2012, Româ­nia înregistra 7.179 de persoane diag­nosticate cu autism, însă specia­liștii sunt de părere că numărul reale este chiar de 2-3 ori mai mare.


Comenteaza Printeaza

Noteaza articolul

ziare
ziare-pe-net.ro stiri in timp real!
www.centruldepresa.ro
ziare.com