Ipocriţii să ne mai slăbească!

de Andrei Ando | in Atitudini | 13 Septembrie 2016, 10:07 | 0 comentarii

 Discuția despre salariul lui Mu­gur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale, nu ar fi trebuit să aibă loc. Sau, cel puțin, nu în termenii în care s-a întâmplat, de linșaj me­diatic îndreptat împotriva unei per­soane prea bine plătită față de ca­pacitatea de toleranță a vectorilor de opinie din societatea noastră.  
Cazul salariului lui Isărescu ne arată că prea este predispusă societatea noastră românească să conteste orice și pe oricine, să își dea cu părerea și să tranșeze, radical și neapărat negativ, indiferent ce ches­tiune îi este supusă atenției. Am mai semnalat această situație în ca­zul sportivilor de performanță, de la care pretindem rezultate dar cu costuri mici (am văzut că, imediat după apariția acelei analize, a intrat în colimator și Nadia Comăneci, unul dintre cele mai celebre nume ro­mânești, vezi Doamne scandalos de bine recompensată pentru performanțele avute în cariera sa). Res­pirăm un aer otrăvit de răutate, de negare, îmbâcsit de o furie care țâș­nește în jet gros din adâncul sufletului apăsat al opiniei publice. Ni­meni nu este suficient de bun, de competent, de modest, nimeni nu corespunde tăvălugului național de pe Facebook, televiziuni, presa on-line, populate de grupuri extremiste și în gândire, și în exprimare. Mugur Isărescu și alții ca el, oa­meni care nu îngroașă plutonul, decontează această stare de spirit.
Guvernatorul BNR câștigă mult. Și nu e firesc să fie așa? BNR este ga­rantul stabilității sistemului bancar, una dintre cele mai importante instituții ale României. Dintre toa­te instituțiile publice din România, BNR este de departe cea mai avansată, ridicându-se la standardele unei instituții publice din UE, spu­ne Dan Pascariu, președintele Con­siliului de Supraveghere al unei importante bănci românești. Tre­bu­ie să fie clar că oricine ar fi fost în locul lui Isărescu ar fi avut salari­ul și bonusul salarial cel puțin la fel de consistent, dacă nu mai mare! Performanța și demnitatea publică, peste tot în lume, se plătesc bine, iar liderul Băncii Naționale se presupune că este un specialist reputat. Că ar fi fost cazul să renunțe la conducerea BNR, pentru a duce sân­ge nou și viziune proaspătă? Că a naționalizat valuta? Că unele dintre deciziile Băncii Naționale pu­teau fi mai bune? Că sistemul bancar nu este flexibil și nu reprezintă un partener al mediului de afaceri, ci o piedică? Că BNR este suficient de performant sau nu performează așa cum ar trebui? Curios lucru, nu acesta este motivul inflamării opiniei publice, nu asta se pune în discu­ție, ci exclusiv remunerația gu­ver­natorului. Problema nu este dis­cutată pe fond, ci de formă. Or, re­ferindu-ne strict la ceea ce primeș­te Isărescu în ziua de salariu, mă re­pet: personalitatea care ajunge în această poziție, trebuie plătită co­res­punzător! De altfel, există și re­glementări internaționale care pretind asta, tocmai pentru a proteja responsabilii sistemului bancar de excesele de populism.
Sunt câteva funcții fundamentale în stat. Guvernatorul BNR, ju­decătorii Înaltei Curți și ai Curții Constituționale, președintele, premi­erul,dar și alții, oameni cu pregătire profesională și experiență de viață, cu responsabilitate enormă și ex­ponenți principali ai statului ro­mân, nu pot fi bagatelizați! Ei nu se reprezintă pe sine, ci reprezintă România. Veniturile lor nu trebuie calculate în funcție de mărimea ță­rii (deși nici aici România nu este la capătul listei), ci în funcție de res­ponsabilitățile pe care și le asu­mă. Nu salariile lor sunt mari, ci poa­te mecanismele de control și eva­luările de etapă sunt necorespunzătoare, dar nimeni nu are apetitul și dorința să intre în profunzimea problemelor.
 
Să lăsăm ipocrizia și temele fal­se! Indiferent de domeniu, oamenii deosebiți trebuie fidelizați, co­in­teresați să performeze și remunerați corespunzător! Altfel, pentru bani mărunți, pe muncă voluntară, în virtutea principiului „ei se fac că ne plătesc, noi ne facem că mun­cim”, și rezultatele vor fi pe măsură. Culmea, nu în detrimentul respectivilor, fiindcă ei vor ști să își rotunjească veniturile, ci a celor mulți, gălăgioși, dezinformați și ma­nipulați, care nu numai că nu vor avea nimic de câștigat, dar vor mai și pierde! 
 
 
  

Comenteaza Printeaza

Noteaza articolul

Cele mai citite articole

  • ASTAZI
  • ULTIMELE 7 ZILE
  • ULTIMELE 30 DE ZILE
ziare
ziare-pe-net.ro stiri in timp real!
www.centruldepresa.ro
ziare.com