Un milion de locuinţe au fost construite în România după 1989. Un milion mai bun sau mai rău?

de Andrei Ando | in Atitudini | 6 Iulie 2016, 13:55 | 1 comentariu

Numărul locuințelor cons­truite după 1989 a depășit, în primul trimestru din 2016, pragul de un mi­lion!
Întrebarea este însă cum au fost construite aceste lo­cu­ințe, cât sunt de calitative și în ce măsură res­pectă regulile de coa­bitare urbană. Vă spun: arhitecții comuniști ai an­samblurilor de locuințe din cartierele muncitorești ceaușiste s-au zvârcoli în morminte, dacă ar ve­dea cât de barbar și-au bătut joc unii dintre noii antreprenori de re­gulile ur­ba­nismului!

Străzi importante au fost stran­gulate pentru că blocuri noi au fost proiectate și construite fără lo­curi de parcare. Pentru maximizarea câș­tigului, puținele parcări sau ga­raje au fost vândute ultrascump, cu câte 6000-10.000 de euro, adi­că mai scump pe metrul pătrat decât lo­cuințele de lux! Oamenii preferă să își parcheze mașinile aiurea, pe străzile din proximitate, aglome­rând insuportabil arterele strâm­te de circulație, gândite pentru un tra­fic negâtuit. Să nu mai vorbim de spațiile verzi din jurul blocurilor noi! Am copilărit cu cheia la gât, într-o scară cu zece etaje, în­tr-o par­te de cartier cât o comună mai mare. Aveam spații de joacă, parc cu flori, loc pentru biciclete în fața blocului, bănci și mese pen­tru so­cializare. După 1990 majori­tatea au fost uzurpate de garaje, dar asta este o altă poveste, despre cum în­țeleg românii că nu se cu­vine să îi respecte pe ceilalți și, mai ales, le­gea... Revin la ce și cum s-a cons­tru­it după revoluție. Ați văzut noile ansambluri de blocuri din marile orașe? Aglomerate, în genul caselor de raport de pe stră­zile înguste din Italia; vecinii pot da mâna de pe balcon cu cei din blocurile de vis-à-vis. Intimitate nu mai există, aerul în această aglo­merare este irespirabil. Cu prețul câtorva apartamente în plus, cons­tructorii au făcut abstracție de cele mai elemen­tare norme de bun simț. Unde au fost specialiștii primăriilor, când au acordat autoriza­țiile de construcție în aceste condi­ții?! Cum au permis această nesimțire?!

Să nu mai vorbesc de suprafața noilor locuințe, mult mai strâm­te decât cele comuniste. Am avut im­presia că trăim, la bloc, ca într-o cutie de chibrituri?! Ei bine, acum pe­reții s-au apropiat și mai mult, din dorința de a mai pu­ne câte un apartament pe pa­lier. Unele dintre ele sunt găuri, nu pot fi considerate apartamente! Culmea, calitatea vie­ții în no­i­le construcții este doar ra­reori mai bună decât în cele vechi. Am vă­zut blocuri noi, decolorate după câ­țiva ani, cu acoperișul in­trat în reparații după furtunile zdra­vene. Cele vechi, după câteva decenii de la recepționare, rezistă fără in­tervenții majore. Or fi de vină pen­tru asta materialele de cons­tructie? Calitatea meșterilor? Ra­pacitatea investitorilor? 
În unele cartiere de case au ră­sărit construcții neracordate la uti­lități, între drumuri nici măcar pietruite. Oamenii trăiesc în case cu etaj, dar cu prister, pentru că nu au canalizare, și fără gaz, chiar dacă stau în buza municipiilor. Antre­pre­norii s-au grăbit să vân­dă, nu și să creeze condiții firești. Restul îi privește pe noii proprietari, care nu au decât să pună presiune pe pri­mării, să rezolve ele, din bani pu­blici, ceea ce ar fi trebu­it să facă din resurse private constructorul, ca minim semn de normalitate și co­rec­titudine față de client.

S-au construit un milion de lo­cuințe din 1989, dar multe dintre ele anapoda. Iată de ce cred că nu este neapărat un motiv de bu­cu­rie că atingem cifra de un milion! Nu cred că este totuna cum am ajuns aici, cum a evoluat aspectul orașelor noastre și cum se trăiește în mi­li­onul acesta de apartamente/case noi.


Comenteaza Printeaza

Noteaza articolul

Cele mai citite articole

  • ASTAZI
  • ULTIMELE 7 ZILE
  • ULTIMELE 30 DE ZILE
ziare
ziare-pe-net.ro stiri in timp real!
www.centruldepresa.ro
ziare.com