Actuala filosofie fiscală ruinează statul român, încet, dar sigur!

de Andrei Ando | in Atitudini | 27 Mai 2016, 12:35 | 0 comentarii

 Dacă pentru început se putea invoca scuza lipsei de experiență, pentru ceea ce urmat nu mai există nicio explicație! Toți cei care au suc­cedat primului eșalon de economiști post-revoluționari au gân­dit de-a dreptul malefic în relația cu contribuabilul, încercând (și reu­șind!) să pună atât ro­mânului de rând, dar mai ales fir­melor, poveri tot mai apăsătoare.
Strategia fiscală gândită și elaborată prin anii 1990, odată cu pri­mii pași către economia de piață, a fost un fiasco. Dar ceea ce a urmat după ea a fost încă și mai rău! După revoluție, economiștii ță­rii, proveniți, fără excepție, din cadrul Mi­nis­terului de Finanțe comunist, au elaborat o așa-zisă strategie într-o perioadă în care cunoștințele lor re­feritoare la eco­nomia de piață erau li­mitate. Nu e surprinzătoare aceas­tă lacună, pentru că până în acel mo­ment și-au desfășurat activitatea de până atunci doar într-o economie centralizată, o economie de comandă, în care omul era executant, iar par­tidul... gânditor. Așa se explică faptul că s-a creat atunci o le­gislație fiscală de tip bolșevic, cu niște adaosuri nocive de inspirație fran­ceză, rezultând în final un amal­gam confuz și păgubos de reguli fi­nanciar-fiscale.
 
Dacă pentru început se putea invoca scuza lipsei de experiență, pentru ceea ce urmat nu mai există nicio explicație! Toți cei care au suc­cedat primului eșalon de economiști post-revoluționari au gân­dit de-a dreptul malefic în relația cu contribuabilul, încercând (și reu­șind!) să pună atât ro­mânului de rând, dar mai ales fir­melor, poveri tot mai apăsătoare.
 
Rezultatele pozitive despre care ne vorbesc guvernanții, creș­terile fic­tive, calculele umflate pe hârtie sunt aiureli pe care omul în toată fi­rea nu le înghite! Ne-am să­turat de minciună și dezinformare! Oa­me­nii de afaceri, operatorii economici, se plâng de 26 de ani de hă­ți­șul fiscal în care au fost vârâți, cu mo­dificări legislative de la săptămâ­nă la săptămână. Să nu mai vorbim despre aberanta im­po­zitare prin prezumție, adică pu­nerea în cârca firmelor a unor datorii pe care nu le-ar datora în nicio altă ța­ră din lume!
 
Falimentează anual mii de fir­me și de zeci de mii de Persoane Fi­­zice Autorizate, exclusiv datorită lipsei de profesionalism și de vi­ziune a celor care stabilesc re­gu­­lile. Ni­meni nu se consultă cu oamenii de afaceri puternici, ca­pabili, validați de rezultate, adică cu cei care cu­nosc greutățile cu care se confrun­tă o companie și ar avea și so­lu­ții pentru îmbunătățirea ca­drului legislativ, astfel încât Ro­mânia să se dezvolte și să genereze bunăstare.
Fără excepție, toți trepădușii pro­movați în funcții înalte prin Mi­nis­­terul de Finanțe au o singură preocupare, și anume să mai în­gre­u­neze viața contribuabilului. Nu îi preocupă soluțiile pentru sprijinirea lui, cât metodele de stri­­vire. Îl as­cultam zilele trecute pe noul șef al Fiscului, care se pre­zenta ca un super-specialist provenit de la o fir­mă internațională de consulting. Mă întreb: așa or fi toți marii consul­tanți ai KPMG?! Ne-a promis re­ducerea birocrați­ei dar, în fapt, ce face? Diversi­fică și complică ve­chile formulare, ex­trem de stufoase, pe care agenții economici trebuia să le depună! Ba mai și inventea­ză altele! M-a ui­mit și ultima sa găselniță, la care asudă din greu – cum să facă să mai poată stoarce ce­va de la firmele aflate în insolven­ță sau faliment, și nicidecum să ana­lizeze de ce au ajuns în această situație dra­matică! Ce face acest in­divid în postura de nou șef al Fis­cului este este ca și când un medic ar fura coliva de pe pieptul mortului dus la groapă, în loc să îl preocu­pe de ce i-a murit pacientul. Ve­dem la el doar multă otravă în cre­­ier și puțină materie cenușie. Mă în­treb: acesta este tehnocratul de care România are nevoie în înalta ca­litate de perceptor-șef?!
 
Actuala filosofie fiscală rui­nea­­ză statul român, încet, dar si­gur! Să nu surprindă pe nimeni că oamenii de afaceri caută să își mute produc­ția din țară și să ori­en­tează spre sta­te unde nu lipsa de normalitate este litera de lege a sistemului!
 
 
 

Comenteaza Printeaza

Noteaza articolul

Cele mai citite articole

  • ASTAZI
  • ULTIMELE 7 ZILE
  • ULTIMELE 30 DE ZILE
ziare
ziare-pe-net.ro stiri in timp real!
www.centruldepresa.ro
ziare.com