(VIDEO) Universitatea Aurel Vlaicu a lansat proiectul centru de cercetare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale

in Regional | 9 Aprilie 2014, 09:15 | 0 comentarii

Universitatea Aurel Vlaicu a lansat ieri un proiect deosebit de valoros atât pentru Uni­ver­sitate cât şi pentru întreaga comunitate. În cadrul proietului se va realiza un centru de cer­cetare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale prin intermediul căruia se vor moderniza şi dezvolta capacitatea şi infrasctructura de cercetare a Universităţii Au­rel Vlaicu.  Proiectul care se ri­dică la o valoare de 3,5 milioane de euro este co-fi­nanţat de Uniunea Europeană prin Fon­dul de Dezvoltare Regională.
Universitatea Aurel Vlaicu a lansat ieri un proiect deosebit de valoros atât pentru Uni­ver­sitate cât şi pentru întreaga comunitate. În cadrul proietului se va realiza un centru de cer­cetare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale prin intermediul căruia se vor moderniza şi dezvolta capacitatea şi infrasctructura de cercetare a Universităţii Au­rel Vlaicu.  Proiectul care se ri­dică la o valoare de 3,5 milioane de euro este co-fi­nanţat de Uniunea Europeană prin Fon­dul de Dezvoltare Regională.

Competiţia pentru acest proiect a fost una acerbă, doar şapte instituţii de învă­ţământ superior din Ro­mâ­nia se pot bucura la această oră de astfel de fonduri pen­tru dezvoltarea infrasctructurii de cercetare. Universi­ta­tea Aurel Vlaicu din Arad a câştigat acest proiect deo­sebit de important pentru comunitate prin care se va realiza un centru de cerce­ta­re în Ştiinţe Tehnice şi Na­turale. “Universitatea Aurel Vlaicu este una dintre cele 7 universităţi din România care iată a câştigat acest pro­iect în valoare de 3,5 mili­oa­ne de euro, de fapt în­seam­nă un proiect numai şi numai pe cercetare” a preci­zat prof. univ. dr. Lizica Mihuţ, preşedinte Consi­liul Academic UAV Arad. Obiectivul general al pro­iectului îl constituie Dez­vol­tarea infrastructurii CD a unui centru de cerce­tare în Ştiinţe Tehnice şi Natu­rale din cadrul Universităţii Aurel Vlaicu din Arad în sco­pul abordări mai multor domeniii prioritare – materiale, produse şi procese ino­vative, mediu, agricultură, si­guranţă şi securitate ali­men­­tară, faţă de cele existente – materiale, produse şi proce­se inovative, sănătate ,,este foarte important ca acest pro­iect să se deruleze în con­diţii foarte bune pentru că vom dota laboratoarele pe care le avem, vom înfinţa alte laboratoare noi, pentru a avea baza de lucru pentru alte proiecte’’ a spus prof. univ. dr. Ramona Lile, rector UAV. Prin intermediul acestui proiect se vor mo­derniza şi dezvolta capacita­tea şi infrastructura  CDI din cadrul centrului de cerc­eta­re pentru a acoperi mai mul­te domenii prioritare de cer­cetare. Este un proiect greu, iar pentru derularea lui este nevoie de muncă titanică. “Echipa de proiect de la Uni­versitatea Aurel Vlaicu a fost una dintre cele mai profesioniste şi au tratat foar­te bine cererile faţă de procedurile specifice de atra­ge­re a fondurilor euro­pene’’ a spus prof. Gheorghe Cri­şan - consilier monitorizare Bi­ro­ul Regional Timişoara MEC.

Prin amenajarea laboratoarelor existente şi crearea de laboratoare noi dotate cu echipamente de înaltă performanţă se are în vedere re­­organizarea şi eficientiza­rea activităţii centrului pe do­menii de interes pentru creşterea calităţii şi diversificării ofertei de servicii de cercetare pentru atragerea mediului economic în par­te­neriate atât în proiecte na­ţionale cât şi internaţionale. “Se vor înfinţa 6 laboratoa­re noi, 5 se vor moderniza din cele existente – o parte din acestea vor fi unice în Ro­mânia, în Europa. Ne mândrim că unul dintre acestea a intrat în atenţia ministrului agriculturii şi prin ordin de ministru va de­servi la cercetarea în domeniu” a completat  prof. univ. dr. Cecilia Sârghie.

Proiectul în valoare to­tală de 13 milioane de lei din care contribuţia Uniunii Eu­ropene este de 11.083.800 de lei, iar a Guvernului Ro­mâ­niei de  de 1.916.200 de lei. Centrul de cercetare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale este un proiect co- finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dez­vol­­tare Regională, programul operaţional sectorial ,,creş­terea competitivităţii econo­mice “Investiţii pentru vii­to­­rul dumneavoastră” axa pri­o­ritară 2 - cercetare, dezvol­ta­rea tehnologică şi inovare pentru competitivita­te, ope­raţiunea 2.2.1. Dez­vol­tarea infrastructurii centrului exis­tent şi crearea de noi infras­tructuri.


Comenteaza Printeaza

Noteaza articolul

Cele mai citite articole

  • ASTAZI
  • ULTIMELE 7 ZILE
  • ULTIMELE 30 DE ZILE
ziare
ziare-pe-net.ro stiri in timp real!
www.centruldepresa.ro
ziare.com